PERKHIDMATAN
   
 
   
  Senarai Perkhidmatan  
 
Perkhidmatan Green Wealth
  • Pengurusan pinjaman peribadi dan pinjaman perniagaan melalui pinjaman koperasi dan institusi perbankan yang diuruskan oleh pihak syarikat dan ejen-ejen yang dilantik.
  • Mendaftarkan perniagaan jual dan beli barang kemas berasaskan emas.
  • Menghasilkan produk dan ukiran (patern) barang kemas 999 dan 916.
  • Sistem jualan menggunakan ejen dan internet
  • Menjual dan membeli emas.
  • Menyediakan jaringan rakan niaga.
 
 
 
 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
Green Wealth
 
© Green Wealth Resources, 2011. Design by CP.
 
GW facebook
 

 

GW facebook